Kosenie so zberom a odvozom

Kosenie so zberom a  odvozom